Wij bieden hulp bij

Verlies en rouw na overlijden van dierbaren, verlies van werk, kinderloosheid, verlies van gezondheid, verlies van zingeving.

Emotionele klachten zoals verdriet, boosheid, somberheid, angst, eenzaamheid, gevoelens van leegte, schaamte en/of schuld.

Spanningsklachten zoals overspanning en burnout.

Relationele problemen met partner of familieleden.

Verslavings- of doseringsproblemen van jezelf of naaste.

Identiteit- en levensvragen: niet goed weten wat bij je past, waar je leven over zou moeten gaan. Hoe kijk je naar de keuzes in je leven? Wat staat je te doen?

"Let op je onzekerheden, ze zijn er niet om je te bespotten, maar om je te laten zien waar je kunt genezen" — Gabor Maté

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat verschillende benaderingen die mensen kunnen gebruiken om naar hun ervaringen te kijken. Op die manier kun je je houding, gedrag en blik op het leven verruimen. Enkele voorbeelden van therapeutische benaderingen waarin wij zijn opgeleid, waar wij ervaring mee hebben en waar wij achter staan:

Contextuele therapie houdt zich bezig met de wortels van ons bestaan. Uitgangspunt is dat een mens niet alleen als individu bestaat, maar deel uitmaakt van een groter netwerk dat o.a. bestaat uit (familiaire) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijze waarop deze relaties iemand gevormd hebben werkt door op alle terreinen van het leven. We onderzoeken deze context waarin belangrijke thema’s als loyaliteit, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en balans van geven en ontvangen aan de orde komen.

Acceptance and commitment therapie (ACT) is een therapie die aanvaardings- en mindfulness strategieën combineert ten behoeve van gedragsverandering. Centraal staat het vergroten van de psychologische flexibiliteit, authentiek leven en niet zozeer de vermindering van ongemak.

Existentiële coaching is een humanistische benadering waarin wordt gesteld dat mensen zich op fysiek, sociaal, psychologisch en spiritueel niveau willen ontwikkelen. Er is oog voor de bestaansvragen en de gegevenheden van het leven. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de eindigheid van het leven, de thema’s verantwoordelijkheid en vrijheid, zingeving, eenzaamheid en verbinding. Levensvragen worden niet gezien als teken van gebrek maar als uitdaging om een authentieker leven te leiden.

Cognitieve gedragstherapie: een goed wetenschappelijke effectief bewezen therapie waarin je leert op een andere manier te kijken naar je gedrag en gedachten zodat je anders met problemen leert omgaan.

 

"Als relaties mislukken, is het niet het conflict dat de oorzaak is. Het is de afnemende genegenheid en emotionele afwezigheid" — Sue Johnson

Relatietherapie

Een liefdevolle relatie onderhouden vraagt aandacht. Relaties kunnen om verschillende redenen onder druk komen te staan. Denk aan gezondheidsproblemen, verlies van werk of het (niet kunnen) krijgen van kinderen.

Reden om in relatietherapie te gaan kan zijn dat jullie je niet meer zo verbonden met elkaar voelen. Misschien maken jullie vaker ruzie, is er weinig intimiteit, zijn jullie van elkaar verwijderd geraakt of zijn jullie in een ongewenst patroon terecht gekomen.

In therapie maken we ruimte voor ieders verhaal, krijg je inzicht in jullie interactiepatroon en gaan we samen op zoek naar openingen om opnieuw te verbinden.

Wij werken bij voorkeur samen als echtpaar in relatietherapie. Hierdoor kunnen we jullie beiden voldoende aandacht geven.

Wij zijn beide als Emotionally Focused Therapy (EFT)-relatietherapeuten getraind. Dit is een methodiek waarbij hechting en emoties centraal staan.

 

 

"Een vraag begrijpen is het halve antwoord" — Socrates

Praktisch filosoferen – vertragen en vragen

Als praktisch filosoof ben ik (Rutger) je gesprekspartner om je denkraam nader te onderzoeken en te verruimen. Als talige mensaap vertellen we elkaar en onszelf voortdurend verhalen zonder veelal goed te begrijpen wat we al dan niet stellig en/of slordig beweren. We kunnen blijven steken in dezelfde gedachtecirkel zonder er veel wijzer van te worden. 

Het praktisch filosoferen is een manier om de inhoud van je gedachtewereld kritisch te beschouwen en je denken te scherpen; beter denken in plaats van meer denken.

Bijkomend voordeel is dat een veranderende denkhouding vroeg of laat zal leiden tot helderder keuzes, een gelijkmatiger gemoed en minder illusies. 

Een voorwaarde tot goed onderzoek is bereidheid om te vertragen en te leren leven met vragen.