Carla van Benschop

In mijn werk is er naast ruimte voor verdriet en compassie ook zeker ruimte voor humor. Ik ben doortastend en prikkel mensen tot reflectie. Van mensen om mij heen hoor ik dat ze mij als een open en enthousiast persoon ervaren.

Naast mijn werk, dat van belangrijke waarde is in mijn leven, houd ik van de natuur en heb ik een passie voor alles wat groeit en bloeit. De natuur zie ik als een mooie metafoor voor de cyclus van het leven. Alles staat in verbinding met elkaar.

Ik neem dit mee in mijn werk waarin ik opgeleid als contextueel therapeut, de focus veelal zal leggen op de verbinding met jezelf in relatie tot anderen en je omgeving.

Naast mijn werk in eigen praktijk werk ik bij een revalidatiecentrum waar de focus met name ligt op het omgaan met verlies. In mijn werk als therapeut bij een huisarts ontmoet ik mensen met zeer uitlopende vraagstukken.

 

 

 

Rutger van Wel

Hoewel de meest waardevolle ervaringen lastig in taal zijn te vatten, kan een goed gesprek wel leiden naar een rijker leven.

Na een korte loopbaan als (muziek)journalist en redacteur heb ik mij omgeschoold tot therapeut en praktisch filosoof.

Naast mijn werk als zelfstandig therapeut behandel ik bij een Amsterdamse organisatie mensen met uiteenlopende verslavingsproblemen. Ook werk ik als therapeut bij enkele huisartsen waarbij ik mensen met een grote verscheidenheid aan klachten en levensvragen begeleid. Door mijn eigen levenservaringen, mijn intuïtieve en analytische vermogens en verworven kennis kan ik met een veelheid aan klachten werken en goed tot de kern komen. Als therapeut en coach word ik vaak als empatisch, betrokken, doortastend en prikkelend omschreven.