Visie en werkwijze

We werken vanuit een holistische visie. Dit betekent dat wij naar de mens als geheel in zijn of haar context kijken. (Daar waar we ‘zijn’ schrijven, bedoelen we ook ‘haar’ of ‘hen’.)

Wij kijken naar de mens op psychologisch, sociaal-maatschappelijk, lichamelijk, relationeel en existentieel/spiritueel niveau. Emoties en gevoelens, het handelen, het denken en bovenal je bewustzijn krijgen aandacht.

Wij werken niet klacht en diagnose gericht en ook niet volgens een vast protocol, zoals bij grotere instellingen. Diagnosen die gevraagd worden door verzekeringsmaatschappijen ervaren wij als beperkend en vaak zelfs invaliderend. Een diagnose vertelt niet wat precies de kern is van de dingen waar je mee worstelt. 

Uit onze ervaring blijkt dat meestal tussen 5 en 12 sessies voldoen om weer zelfstandig verder te kunnen.

Via de pagina Contact kun je u een afspraak maken voor een kosteloze telefonische of een face-to-face kennismakingsgesprek.

Wij gaan ervan uit dat ieder mens streeft naar plezier, geluk, persoonlijke ontwikkeling en het ervaren van verbinding met jezelf en je omgeving. Mensen zijn relationele wezens en daarmee niet op zichzelf staand maar onderdeel van een groter geheel.

Wanneer iemand vastloopt in het leven dan is er vaak sprake van een dieperliggend ongenoegen, een existentieel dilemma, een nog niet (h)erkend verlangen. Je mist bijvoorbeeld verbinding met anderen, je omgeving, je werk en/of jezelf. Samen plaatsen we je klachten in een groter perspectief, zoals je levensloop, familie- en maatschappelijke context. 

We luisteren naar je verhaal en zoeken samen naar woorden van (onderliggende) verlangens en waarden die richting kunnen geven aan je leven. We begeleiden je bij nieuwe stappen. Je wordt veerkrachtiger en weet beter wat je drijft.

Wij zijn als therapeuten geen alwetende mensen. Wij zien onszelf als gidsen die spiegelen, prikkelen en kunnen helpen om op zoek te gaan naar een ander, ruimer perspectief. We ondersteunen je om vaardigheden te ontwikkelen waarmee je doelgerichte acties kunt ondernemen zodat je tevredener bent over je leven.

Ook wij zijn uiteraard bekend met tegenslagen en verlies in het leven. Deze ervaringen hebben ons gevormd tot authentieke en empathische hulpverleners.

Wij werken vanuit oprechte betrokkenheid, met verstand en kennis van zaken. Zowel goed wetenschappelijk onderbouwde behandelvormen als methodieken die in de psychologische praktijk merkbaar werkzaam zijn, gebruiken wij. Wij nemen deel aan bijscholing, intervisie en supervisie om de kwaliteit van onze diensten op peil te houden.